Sabtu, 02 Januari 2010

lam (lum)....be(lum) lan tak mungkin...akan...

lam t aqro'.....be(lum)...tanda akhirnya sukun..atau mati....
lan t aqro ' a...tak mugkin ...tanda akhir syakalnya....fatkhah....
t a qro 'u......akan atnda akhir syakal nya..dhommah.....
yaa qoori'
in lam tqro'...
fa iqro'....
wa laa taqro '....(sukun).......be(lum)...not
wa lan t aqro ' a...(fatkhah)....tak mugkin ...never
wa y aqro'...u.....(dhommah)......akan.....will

Tidak ada komentar:

Posting Komentar