Senin, 14 Juni 2010

nahwu

banyak yang bingug dengan apa yang disebut ilmu nahwu....
bagian dari ilmu nahwu disebut i'rob atau perubahan..
yang berubah adalah bunyi akhir nya....
contoh........masjid......
satu masjid...dalam bahasa arab........masjid.....un...(akhiran un)
untuk menunjukkan benda tunggal..digunakan akhiran un.....
contoh .......buku........kitaab.........
satu buku........kitaab.......un
sembahan.......ilaah........
satu sembahan..........ilaah.......un
un aslinya dari bahasa arab...dan di serap oleh berbagai bahasa dunia....
un.......(a)................
un(i)..................
un(u).....
un(e)........
un(o)
bahasa inggris.......un......on......on(e)
ada juga pola........un.....ear......an......ear
pola .................kitaab ........................ilaah.........
termasuk kata benda tak tentu atau indefinite...bhs arab nya.....kalimat isi...Nakir ot
dalam bahasa inggris...........kitaab........ilaah...
book..........god
perbandingan.................
in definite kitaab ilaah
book......... god....
definite the book........the god
tertentu al kitaab al ilaah
(ma'rifat)
dalam bahasa inggris awalan the......berubah.....awalan al....dalam bahasa arab...
al berasal dari bahasa arab..dan diserap dalam bahasa dunia lain...
al......
il......
ul
................................................el.......dorado
ul........
tampak ada keterkaitan diantara bahsa dunia...
wallohu allam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar